Conceptualisers:
Vindya Raghunandan
Vanshika Goel
Maahir Sharma
Rahul P. Chattikal
Design:
Vedant Kaushik
Syed Jawwad Lateef
Content:
Divyakshee Katikala
Kenneth Alexander
Smeraa Varma
Editing:
Pranshu Sangwan
Vishvam Pandey
Mihir Korde
Graphics:
Babhravee Goswami
Kavya Khattar
K Vani Vijay